พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี
พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ วัดถ้ำเขาชุมดง ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะร่วมชมการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์"
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีปล่อยแถว
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทง
ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 1000
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1/
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1
จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2561/2562 (ซึ่งได้รับคะแนนระดับจังหวัด
873.33 จาก 1,000 คะแนน) จาก คุณอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 ฯ
จะเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในจังหวัดราชบุรี
ที่ต้องเข้าพิจารณาผลงานในระดับภาคกลางต่อไป
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ได้กรุณา ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ
เรื่อง การบันทึกหลักฐาน การเบิกจ่าย เงินเดือน
เบี้ยเลี้ยง ของพลทหาร กองร้อยกองบัญชาการ
กองพลพัฒนา 1 พร้อมทั้งตรวจตู้ของพลทหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑวัฒวีร์ ประเทืองทินนวัช หน.ศปร.เขตพื้นที่
พล.พัฒนา 1 และคณะ พบปะกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ
ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จว.ร.บ. และดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกกลุ่มผ้าปัก จำนวน 15 ราย
(บ.ห้วยน้ำหนัก,บ.หนองตาดั้ง และ บ.พุระกำ)
เป็นเงินทั้งสิ้น 100,200 บาท ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ
แก่งส้มแมว บ.ห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาฝึกงานที่เข้ามาฝึกงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำนวน 3 ราย และ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน พ.ย.61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ทภ.1 ประจำปี 2561 โดยมี
พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มทภ.1 เป็นประธาน
ณ วัดเขาถ้ำวิถีธรรมวนาราม
ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จว.ช.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น เสธ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.กรม พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ภาคตะวันตก
งานทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 3208
เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ต.บ้านชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจการใช้โรงจอดรถของหน่วย
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติ
ที่ประชุมบูรณาการการใช้โรงจอดรถ
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ณ โรงรถ ร้อย.คม.1
กอง สน.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว
ผู้แทนพระองค์ในการเดินทางมาประชุม
วางแผนการสร้างคอกโค ณ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์
หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายปกครอง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ. สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
พร้อมด้วย พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพลเข้าร่วมซักซ้อมลำดับพิธีการปั่นจักรยาน
Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว
“ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "
ณ สนามกีฬากองทัพบก กรุงเทพ ฯ
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าพบปะพูดคุยและ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือให้กับ
ด.ญ.แพรทิพย์ ปวุตินันท์ ซึ่งมีฐานะยากจน ออกชกมวย
เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ( ถูกเผยแพร่ออกสื่อ
ทางช่องโมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 1550 )
ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 ต.คูบัว อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์
ในโอกาสเชิญกระเช้าและแจกันดอกไม้พระราชทาน
เยี่ยมนายเสรี หอมมาก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123 ม.3
ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจสภาพความพร้อมรบ
ช.พัน.112 ช.1 รอ. ณ สนาม ฮ. ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1 ในพื้นที่ จว.พ.บ.
เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ พร้อมปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมการก่อนรับการตรวจเยี่ยม
จาก ผบ.พล.พัฒนา 1 ณ โครงการตามพระราชประสงค์
ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จว.พ.บ. และ โครงการพัฒนา
ห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 13 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ต.บางแพ อ.บางแพ จว.ร.บ.
โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(2)
วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61
"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นผู้ฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว พระราชดำริ และร่วมพัฒนา
ทำความสะอาดบริเวณคลองส่งน้ำ บ้านเหนือบางแพ
ในการกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย รวมระยะทาง 2 กม.
มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน
และกำลังพล เมื่อวันอังคารที่ 13 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
และตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงาน ที่สนับสนุน มทบ.15
ในการช่วยเหลือประชาชน หมู่ 8 บ.คลองลอย
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
เมื่อวันอังคารที่ 13 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
และคณะผู้บังคับบัญชา ช.1 รอ. ร่วมประชุมและ
ประสานงานการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ในพื้นที่ จว.ส.ป.(พระประแดงอาเขต) ที่ ช.1 รอ.
ได้รับมอบภารกิจ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทธปราการ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จว.ส.ป.
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ให้กับ กรม พัฒนา 1 และ ช.1 รอ. และ
ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ในพื้นที่ อ.บางแพ จว.ร.บ. ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์
ข้าราชการ ทภ.1 ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต
( พ.ต.อดิศัย แสงมาลา ตำแหน่ง นายทหารเครื่องมือช่าง
สังกัด พล.พัฒนา 1 ) ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ของ พล.พัฒนา 1
(พัน.พัฒนา 1 , ช.พัน.52 ช.1 รอ. และ ช.พัน.112
ช.1 รอ. ) อย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ทวี ใยยะธรรม น.ซบร.สาย
ช.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เปิดกิจกรรมการจัดแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดราชบุรี
ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จว.ร.บ.
โดยมี เลขานุการ รมว.มท.เป็นประธานฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
"เทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี" โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
เข้าร่วมการประชุมปรับแผนการดำเนินการโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส สนับสนุนงานจิตอาสา ณ ห้องประชุม 3
บก.ทภ.1 โดยมี พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ปษ.ทภ.1
เป็นประธานการประชุม ฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ตามสั่งการของ ผบ.กรม พัฒนา 1
ให้นำสุนัขทหารมาตรวจยาเสพติด ภายในหน่วยและ
บ้านพักของทางราชการ เพื่อป้องกันป้องปรามและควบคุม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยทำการตรวจ เวลา 1330
ตรวจอาคารโรงนอนร้อย.บก.กรมพัฒนา 1,
โรงรถ ร้อย.บก กรม พัฒนา 1 และบ้านพัก
นายทหารประทวน ผลการตรวจไม่พบยาเสพติด
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ จว.ร.บ.
ปีพุทธศักราช 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดช่องลม
พระอารามหลวง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และคณะ
แม่บ้าน พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี 2561
ณ วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี
พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ปษ.พิเศษ ทบ. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.พัฒนา 1
ระหว่าง พ.ท.ธนิศร ลิ่มมั่น กับ พ.ท.วุฒิพงศ์ แก้วบัวเงิน
ณ พัน.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เนื่องด้วย ช.1 รอ.ได้รับภารกิจร่วมจัดกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” จาก ทภ.1 ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่
9 ธ.ค.61  พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ., รอง ผบ.
ช.พัน.112 ช.1 รอ., ฝอ.3 ช.1 รอ., และ ฝอ.2 ช.1 รอ.
เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
 กับทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.ส.ป. และคณะฯ เข้าร่วม
ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากนั้นได้ทำการตรวจพื้นที่/เส้นทาง
ณ แยกมไหสวรรค์-แยกท่าพระ-วงเวียนใหญ่-
แยกพระประแดง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.
เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ทางการส่งกำลังบำรุง
ต่อหน่วย ทภ.1(บชร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ บก.บชร.1 จว.ช.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
หารือการจัดงาน bike อุ่นไอรัก ของ จว.ร.บ. โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ จวน ผวจ.ร.บ. หลังเก่า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ จว.พ.บ.
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
ณ จว.พ.บ. โดยมี นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
รอง ผู้ว่าฯ จว.พบ. เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร
ประจำเดือน ต.ค.61 เรื่อง "การปฏิบัติธรรม"
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
ร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ภายใน จว.ร.บ. โดยมี พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง
เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.อ.ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น กำลังพล
สังกัด ช.ร้อย.115 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการฝึก
การยุทธข้ามลำน้ำ บริเวณสนามฝึกจารุมณี โดยมี
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ อ.ท่ายางและ
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงฯ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และ
ปัญหาข้อขัดข้อง มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญและเครื่องอุปโภค/
บริโภคให้กับกำลังพล ชุดปฏิบัติการฯ
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมคณะ
กรรมการอำนวยการจัดงานวันดินโลก จว.ร.บ.
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในการประชุมแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2562
 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
คณะอนุกรรมการการจดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน ตามวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน จว.ร.บ.
ณ ชุมชนหลวงเวชสิทธิ์นิรภัย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. และศาลาประชาคม หมู่บ้านหว้าเอน
ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมงานวันสถาปนา ช.พัน.51 ครบรอบ 77 ปี 9 พ.ย.61
โดยมี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
ในพิธี ณ บก.ช.พัน 51
เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุมเตรียมการจัด
กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ อ.บางแพ จว.ร.บ.
ณ ห้องประชุมอำเภอบางแพ โดยมี
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นอภ.บางแพ
เป็นประธานการประชุม เมื่อ
วันพุธที่ 7 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมให้กับพลทหารใหม่ผลัดที่ 2/61
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
ณ สโมสรนายทหาร พล.พัฒนา 1 จว.ร.บ. โดยมี
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081
(ผู้ควบคุม / บรรยาย) และเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.๙ อบรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ”
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จว.ร.บ. โดยมี
นาย เสน่ห์ ศรีวิลัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธาน
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย) เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะตรวจพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1 ณ พื้นที่ ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ร.บ. และ ต.สวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52
ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.กิตติ คงหอม หัวหน้าชุด
ตรวจสอบมาตรฐานงานของกองทัพภาคที่ 1 และคณะ
ในการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินการโครงการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ จ.ชัยนาท
เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 โดย ช.พัน.52 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
พ.อ.กิตติ คงหอม หัวหน้าชุดตรวจสอบมาตรฐานงาน
ของกองทัพภาคที่ 1 และคณะ ในการตรวจสอบมาตรฐาน
งานของหน่วยงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งของรัฐบาล และ
คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารข้อมูลและเส้นทางที่ทำการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ   ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการอุทยานธรรมชาติ
วิทยาฯ,โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ,ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านห้วยม่วงและแหล่งผลิตอาหารชุมชนธนาคาร/
รร.ควายบ้านหนองตาดั้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และ
ปัญหาข้อขัดข้อง ทั้งนี้ได้ทำกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา
สร้างค่าโปรตีน" ณ อ่างเก็บน้ำ บ.ห้วยผาก
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเทศบาลเมืองราชบุรี กรณีน้ำประปา
ไม่พอใช้ ณ กองประปาเทศบาลเมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ  ลักษณสิริ  ผบ.กรมพัฒนา 1 มอบหมายให้
พ.อ.สิทธิพร  วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
 ณ วัดนาหนอง  จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561 โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.อุดม  เทียมเท่าเกิด ผบ.ร้อยพัฒนา 3 ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผบ.พัน.พัฒนา 1 ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดบัวงามพระอารามหลวง
ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช หน.กอ.กส.ฯ
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน สม.
ณ วัดตรีญาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning day
เพื่อให้กำลังพล นายทหารสัญญาบัตร,นายทหาร
ชั้นประทวน และครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ดำเนินการทำความสะอาด
บริเวณบ้านพักรวมถึงเขตรับผิดชอบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีสถาปนา พัน.ช.คมศ.พล.ช. ครบรอบปีที่ 29
 โดยมี พล.ท.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ จก.กช. เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ ร่วมต้อนรับนายก
สมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ที่เดินทางตรวจเยี่ยม
และพบปะสมาชิกแม่บ้านทหารบกของ ทภ.1
และหน่วยขึ้นตรง ทภ.1 ณ พล.ร.9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการส่งกำลังบำรุง
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมรับญาติทหารใหม่
ของ นขต.พล.พัฒนา 1 โดยมีทหารใหม่เข้าหน่วยแล้ว ดังนี้
สังกัด ช.1 รอ. จำนวน 20 นาย จากยอดทั้งหมด 26 นาย
สังกัด ช.พัน 112 ช.1 รอ. จำนวน 31 นาย จากยอด
ทั้งหมด 101 นาย สังกัด ช.พัน.52 ช.1 รอ. จำนวน 49 นาย
จากยอดทั้งหมด 127 นาย มีญาติทหารใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 และ นขต. จัดกำลังพล จำนวน 25 นาย
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
ธ.ก.ส.) ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร  วิพัฒนครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1,หน.สป.ฯและหน.ชป.
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมประชุม
กลั่นกรองประเด็นการพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาต
มีแร่ไว้ในครอบครองให้กับ บริษัท เดอะสปาร์ไมนิ่ง จำกัด
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ส่วนราชการ
ท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอ.สวนผึ้ง และร่วมตรวจพื้นที่
เหมืองแร่ฯ หมู่ 8 ต.สวนผึ้ง โดยมี ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจความพร้อมในการจัดกิจกรรมรับญาติทหารใหม่
ผลัดที่ 2/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
ของ นขต.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(1)
ตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
รับญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/2561
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ของ นขต.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
ในการประกันชีวิต ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร  คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีประดับยศ และมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนนายสิบ ทหารบก เหล่า ช. รุ่นที่ 21(2/60)
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี
พล.ต.เจษฏา  เปรมนิรันดร รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 30 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.9 อบรมให้กับพลทหารผลัดที่ 2/59
(ปลดประจำการ 31 ต.ค.61) เรื่อง “โครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ” ณ สโมสรนายทหาร
มณฑลทหารบกที่ 13 จว.ล.บ. โดยมี
พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.13 เป็นประธาน
มีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย ดังนี้ พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ทวีชัย  ชนะบวรบุตร ฝอ.3 ช.พัน.112 ช.1 รอ
ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุด
ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข.
(ระยะที่ 2) โดยมี พ.อ.บัญชา  พันธ์มี  กรรมการ
(ผู้แทน กช.) ณ ห้องสบายคลายอารมณ์
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
“ หมอทหาร ชวนวิ่ง ”
ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี พร้อมทั้ง
สนับสนุนทีมเทรนเนอร์ ในการนำยืดเหยียด
ก่อนการวิ่งให้นักวิ่ง  ณ สนามหน้า บก.กช. จ.ราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
นางอังคณา  ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของ วัดศรีมฤคทายวัน(เกาะตาพุด)
ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร
รอง จก.กช. เป็นประธาน
ณ วัดศรีมฤคทายวัน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.
ในโอกาส ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้งานสะพานเครื่องหนุนมั่น (MFB)
ณ สนามฝึก จารุมณี  
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ
รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของ พล.พัฒนา 1
 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
  
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 และคณะ ตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 1
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
คู่สมรส และบุพการี ของกำลังพลที่ทุพพลภาพ
ประจำเดือน ต.ค.61 ณ บก.พล.พัฒนา 1
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน
คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
โดยมี พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบ.ตร.ภ.7
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7
อ.เมือง จ.นครปฐม มีประชาชนเข้าร่วม
รับมอบคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 224 ราย
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดเส้นทางจักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทบ. ช.1 รอ., คณะผู้บังคับบัญชา, กำลังพลและครอบครัว
ช.1 รอ. และ นขต. ร่วมพิธีสักการะศาลเทพเทวาฤทธิ์
และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจความพร้อมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ให้การต้อนรับ คณะ กร.ทบ. และ ทบ.ฟป.
(กองทัพบกฟิลิปปินส์) ในโอกาสเข้ามาประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.ฟป. ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชน และ เยี่ยมชมกองร้อยบรรเทาสาธารณะภัย
พล.พัฒนา 1 ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
 พัฒนาวัดเจริญธรรม ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ
ผลการปฏิบัติ : ทำให้พระอุโบสถ และภูมิทัศน์โดยรอบ
มีความสะอาดเป็น  ผู้ควบคุม : พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
 ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904
 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า
เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1 และ พล.ร.9 อบรม
เรื่อง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ” ณ อาคารแหล่งชุมนุม
นายทหารสัญญาบัตร กองพลพัฒนาที่ 1 จว.ร.บ. โดยมี
พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน คณะผู้บรรยาย โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจความพร้อมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอุโบสถ และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัด
ณ วัดศรีมฤคทายวัน (เกาะตาพุด) อ.โพธาราม จว.ร.บ.
ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจความพร้อมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานเลียบคลองบางสองร้อย
ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย
การฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/61 ของ พล.พัฒนา 1
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 24 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. โดย ร้อย.บก.ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านรางเฆ่
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยาวุธ  จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร  วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ธรรมศาลาน้อย
พานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าอาคาร อบจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยมี
พล.ต. มงคล  รัตนจันทร์ผบ.พล.ช. เป็นประธาน
ณ บริเวณพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้า บก.ช.11
เมื่อวันอังคารที่ 23 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ร่วมงานแสดงความยินดีที่คู่สมรส
ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งที่สูงขึ้น
และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธีระชัย  พึ่งยอด ฝอ.3 ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เป็นประธานการตรวจรับมอบโครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานริมคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการบรรยายถึงการได้มาของ ส.ส. และ ส.ว.
ตามรัฐธรรมนูญ โดยวิทยากรจาก สนง.กกต.
จังหวัดราชบุรี เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 1
 บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผบ.กรม พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณฉัตรวรุณ  โอฬารไพบูลย์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ร่วมแสดงความยินดี
และรับประทานอาหารกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา ทภ.1 ณ บก.ป.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ., คณะผู้บังคับบัญชา,
และกำลังพลของ ช.1 รอ. ร่วมกิจกรรม
"โครงการปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี โดยใช้พื้นที่
ในการปลูก ประมาณ 1,700 ตร.ม.
ณ พื้นที่หน้า ร้อย.บก.ช.1 รอ.
 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร  วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขัน NGO Racing
( รถยนต์และจักรยานยนต์ทางตรง 200 เมตร ) ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันที่ 20-21 ต.ค.61 ณ สนามมิตรผล สเตเดี้ยม
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี คุณพฤษกร  เพชรพราย
ผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขัน , พ.ต.ท.รัฐศักดิ์  อิ่มฤทธา
รอง ผกก.ป. สภ.เมืองราชบุรี , คุณจำนงค์  จันทร์วงค์
ปลัดอำเภอเมือง รักษาราชการแทน นายอำเภอ
เมืองราชบุรี , หน.ชุด.รส.เมืองราชบุรี และ
จนท.ฝกร.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจผลการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมคลอง
บางสองร้อย ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
ริมคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ นางวรรณพรรณ จันลาภา
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ที่มาติดตามผลการดำเนินงาน
แปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 โดยมี
พ.ท.ทวี ใยยะธรรม นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือสาย ช.ฯ
ให้การต้อนรับ ปัจจุบันข้าวเริ่มตั้งท้อง ออกรวง ซึ่ง
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวได้ให้คำแนะนำการดูแลข้าว
และวิธีการป้องกันนกที่จะมาจิกทำลายรวงข้าวในแปลงนา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมการแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ
ร้อย.บรรเทาสาธารณภัย
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมพัฒนา1(พันพัฒนา1) จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับ
สนง.เขตภาษีเจริญ เข้าดำเนินการปรับปรุง,ซ่อมแซมที่พัก
อาศัยให้แก่ครอบครัวของ นายศักดิ์ฤทธิ์ ศรีสุนทร
ณ ซอยเทอดไท59/3 ชุมชนสุภัทรภิบาล แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม. ตามนโยบายในการดูแลกำลังพล
ของกองทัพบก เนื่องจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ ศรีสุนทร
ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องไปรับราชการทหาร
กองประจำการ ผลัดที่ 2/61 ตามที่ได้มีการคัดเลือกฯ
ในห้วงเดือน เม.ย.61 ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับผลกระทบ
ไม่มีผู้ดูแลบุคคลในครอบครัว ผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค.61 เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 นำกำลังพล บก.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์  อัคนิบุตร ผอ.บพส (ผู้อำนวยการบริหาร
พื้นที่และพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2)
ร่วมกับ พล.พัฒนา 1 และภาครัฐ,ภาคเอกชน ตลอดจน
ผู้นำท้องถิ่น มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลให้กับราษฎรจำนวน 70 ราย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม 2 พล.ร.9 จว.ก.จ.
โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดสิริ ผบ.พล.ร.9 เป็นประธาน
มีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย ดังนี้ พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1  A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 /
หน.กอ.กส.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานการประชุม
เตรียมการส่งมอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ. และการจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยาน ณ ห้องปฏิบัติการ (Warroom)
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1/
หน.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 1 ร่วมคณะ
พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
 ร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จว.ร.บ. โดยมี
นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 นำชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการ
ปรับปรุงช่อมแซม และทาสี ศาลา
พระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล ค่ายศรีสุริยวงศ์
ตามสั่งการของ ผบ.พล.พัฒนา 1
ณ ศาลาพระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ รอง ผบ.ช.1 รอ.(2) เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีปิด EGAT ยกน้ำหนักเยาวชน
นานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 - 15 ต.ค.61 โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธี
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการ
ใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ พื้นที่ ต.ทับช้าง และ ต.ปะตง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี
โดยได้ให้คำแนะนำในการควบคุมการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ชุดควบคุมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชน
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณเรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นางอังคณา ชิตะติตติ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ธรรมศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วยกำลังพล พล.พัฒนา 1, นักเรียนวิวัตน์พลเมือง
และประชาชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ จำนวน 150 คน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำ
หน้าค่ายศรีสุริยวงศ์ ถึงสามแยกสนามฟุตบอลราชบุรี
มิตรผลเอฟซี โดยการปฏิบัติประกอบไปด้วยการตัดหญ้า การตัดแต่งกิ่งไม้ การเก็บขยะมูลฝอย และการทาสีสะพานข้ามคลองส่งน้ำ
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธี
ถวายบังคมและวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 ร.ต.วิชิต จันทร์ดา ผู้แทน พล.พัฒนา 1 และพลทหาร
ของ พล.พัฒนา 1  จำนวน  20. นาย  ร่วมในพิธีปิด
และมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโครงการจัดตั้ง
และพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ 2 รุ่นที่ 22
ประจำปี 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
พล.ร.9 โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ
ผบ.พล.ร.9 เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 พัฒนา วัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม และ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 การปฏิบัติ : ทำความสะอาด
ปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บขยะ, ตัดหญ้า ,ตัดแต่งกิ่งไม้ ,
ทาสีโรงเรียน,โรยทรายอะเบตในพื้นที่ที่มีน้ำขัง ,
ปรับพื้นที่ที่เป็นกองขยะข้างถนน,ทำความสะอาดพื้นที่
โดยรอบวัดและโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะ
ส่งมอบบ้านหลังที่ 10 ตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย
เทิดไท้ ปีมหามงคล” ให้กับคุณยายทรัพย์ หนูเทศ
ณ บ้านคลองโคน ต.บางยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท พร้อมทั้งมอบ
สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่คุณยายและครอบครัว
ทั้งนี้คุณยายทรัพย์ หนูเทศ และครอบครัว
ได้กราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

กรม พัฒนา 1 จัดกิจกรรม “โครงการปลูกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน” (วันดินโลก 5 ธ.ค. 61)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน
ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการฝึกครูนายสิบ และครูทหารใหม่
ผลัดที่ 2/61ของหน่วยฝึก พล.พัฒนา 1
ณ สนามฝึก ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.กรม พัฒนา 1
 ระหว่าง พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล กับ พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ
     ณ ห้องนักพัฒนา บก.กรม พัฒนา 1
และลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรม “โครงการปลูกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน” (วันดินโลก 5 ธ.ค. 61) และ
ปลูกหญ้าแฝก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธาน
ณ บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรของหน่วย
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
พัฒนาวัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จว.ร.บ
การปฏิบัติ : ทำความสะอาดศาลาวัดและกุฏิพระ
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารรราชบุรีเกมส์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม หลวงยกบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ชั้น 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.ประพันธ์  กาบแก้ว ผบ.ร้อย.คม.1
กอง สน.พล.พัฒนา 1 และกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม
“โครงการปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน”
 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ณ บริเวณพื้นที่ หน้ากองร้อย.คม.1ฯ และแปลงเกษตร
เขตสุขาภิบาลของหน่วย เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิด EGAT ยกน้ำหนัก
เยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 15 ต.ค. 61 โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธี
ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก  จว.ร.บ. เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
 เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานงานปูผิวจราจรพาราสเลอรี่
ซีลประเภท 3 (Para Slurry Seal) ของโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมคลองบางสองร้อย
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ.  โดย พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาวัดหนองตาหลวง
ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(1)
ได้ตรวจเยี่ยมโรงจอดรถ ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 1
และสอบถามสมรรถนะของรถกู้ภัยเอนกประสงค์ที่หน่วย
ได้รับมาใหม่ เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้จากกำลังพล
ที่ได้ทำการอบรมมาพร้อมให้คำแนะนำกับพลประจำรถ
กู้ภัยเอนกประสงค์ในการปรนนิบัติบำรุง
 
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์  ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณแปลงเกษตร พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
และกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม “โครงการปลูกปอเทือง
ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน”  เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณพื้นที่ สนามหน้า บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
 
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
 มอบของขวัญให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน ต.ค. ณ ลานหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ บริษัท
สหพัฒนพิบูล จำกัด ผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ  ในการตรวจเยี่ยม
การดำเนินการโครงการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ ณ  บ้านเลขที่ 704/9 หมู่ที่ 9 ต.พงสวาย
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
ผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ  ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
ณ บ้านพักข้าราชการ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
"เราทำ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการพัฒนาขุดลอกคลองต่างๆ
ในพื้นที่ จว.ป.ท. ระหว่างวันที่ 14 - 23 ต.ค. 61 โดยมี
พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.ศอญ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1
เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่าม
ทั้งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
จาก กรมพัฒนาที่ดิน ณ พื้นที่แปลงเกษตร
ในเขตรับผิดชอบ พัน.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย
พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันอังคารที่ 9 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ถนนชุมชนหนองตะขบ
และถนนชุมชนสุขสวัสดิ์ ต.หนองมะโมง อ.หมองมะโมง
จ.ชัยนาท โดยได้มอบคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการแข่งขันกีฬา
มวยไทยนานาชาติ โดยมี พล.ต.ณัฐพร  คงสมพงษ์
ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ
ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้มอบบ้านตามโครงการ ทบ.ซ่อมบ้าน  ทั่วไท้  เทิดไท้
ปีมหามงคล  จำนวน 1 หลัง คือ พลทหาร อดิศร
พิมพ์สุวรรณ์ ผลัด 1/61 สังกัด ร้อย.2 ช.พัน.52 ช.1 รอ.
 ณ บ้านเลขที่ 200/11 ม.7 ซอย ฉั่วฮะเส็ง
ถนน พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61
  
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะ
ผู้บังคับบัญชา ทำการตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่
ซึ่งทำการฝึกรวมการ ทั้ง 3 หน่วยฝึก
ของ พล.พัฒนา 1 และได้ให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึก
ณ สนามฝึกของ ช.พัน.112 ช.1 รอ.
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ร.บ.
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ช.1 รอ. โดย ร้อย.บก.ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“
พัฒนาวัดหินกอง ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์,
ตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บขยะ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
 วัดหินกอง ต.หินกอง อ.เมือง จว.ร.บ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ประกอบพิธีสักการะพระพุทธศรีสุริยวงศ์มงคล
และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือ
ให้กับบุพการี คู่สมรส และบุตรของกำลังพล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตประจำวันประจำเดือน ต.ค.61
 โดยมี พ.ท.ธวัชชัย  จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.เป็นประธานมอบเงิน
ณ อาคารฟิตเนส ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และภริยา
ตรวจความก้าวหน้าการปลูกเมล่อน และแปลงนาข้าว
บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
จำนวน 8 นาย  ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
 
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด จัดการประชุม
พิจารณาเงินกู้สามัญ สำหรับผู้ขออนุมัติกู้ในเดือน ก.ย. 61
โดยมี พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ประธานกรรมการเงินกู้และเป็นประธานการประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
โดยใช้กำลังพลของหน่วย ที่มีขีดความสามารถในการ
ก่อสร้าง  “โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้
ปีมหามงคล” ซึ่งหน่วยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะกรรมการ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
 โดยส่งมอบบ้านที่ได้รับซ่อมแซมและปรับปรุงให้กับ
กำลังพลพลทหารของหน่วย จำนวน 4 นาย
เมื่อวันอังคารที่ 2 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พล.พัฒนา 1
 ระหว่าง พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร (ท่านเดิม) กับ
พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ (ท่านใหม่)
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1/ลานพื้นแข็งหน้า
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ลงนามส่งมอบหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 ให้กับคุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณพรนภัส  ลิ่มมั่น ภริยา พบปะตรวจเยี่ยม
และมอบเตียงสแตนเลสให้กับผู้ป่วยติดเตียง
เป็นโรคกระดูกเสื่อม ซึ่งเป็นมารดาของกำลังพล
ในสังกัด พัน.พัฒนา 1 ณ บ้านเลขที่ 114 ม.6
ต.คูบัว อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณพรนภัส  ลิ่มมั่น ภริยา  พบปะตรวจเยี่ยม และมอบเงิน
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรส
ที่ทุพพลภาพ ทบ. และ บุพการี (บิดา มารดา)
ของกำลังพล ในสังกัด พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
พร้อมด้วย คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก พล.พัฒนา 1 มอบเงินทุนช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ
ทบ. และบุพการี (บิดา มารดา) ของกำลังพล
ในสังกัด พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 สักการะพระศรีสุริยวงศ์มงคลและอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึก
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ถนนชุมชนหนองตะขบ
และถนนชุมชนสุขสวัสดิ์ ต.หนองมะโมง
อ.หมองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุง
เครื่องมือสายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวาย
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
นาย วีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในพิธีฯ ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ดำเนินการซักซ้อมพิธีรับ - ส่งหน้าที่
ผบ.พล.พัฒนา 1 (ซ้อมใหญ่)
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรม
วันญาติเยี่ยม นร.รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ โดยมี
พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ. กรม พัฒนา 1
เป็นประธานฯ ณ รร.วิวัฒน์พลเมือง ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. เป็นประธาน
ในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยมี ผู้บังคับบัญชา กำลังพล นายทหาร นายสิบ ช.1 รอ.
และ นขต. ร่วมพิธี ณ อาคารช้างฉัตร ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1(1)
เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อจ่ายเงินให้กับสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ
ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง และ อ.ปากท่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จว.ร.บ. ครั้งที่ 9/2561
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พัฒนาวัดเขางูสันติธรรม ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ
สถานที่ : วัดเขางูสันติธรรม ต.เกาะพลับพลา
อ.เมือง จว.ร.บ.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดย พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดเขากรวด
(วัดมหาพุทธาราม) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 เมื่อวันพุธที่ 26 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันทอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
 ตรวจการซ้อมย่อย พิธีรับ - ส่งหน้าที่
ผบ.พล.พัฒนา 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 26 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมแถลงข่าว
ผลการดำเนินงาน จว.ร.บ. ไตรมาสที่ 4/2561 โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในการแถลงข่าว ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ และเป็นประธานในพิธีมอบ
รถจักรยานยนต์ ณ สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติ
วิทยา บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และ
สมาชิกชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 แสดงความยินดี กับ พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้า
พระราชทานตำแหน่งสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
21 ก.ย. 61 ประจำปี 2561 จว.ร.บ.
โดยมี นายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ท่าน้ำวัดอมรินทราราม (วัดตาล) ต.โคกหม้อ
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหากรณี
การปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ณ บ่อน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.องค์อาจ แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
ริมคลองบางสองร้อย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
กับกำลังพล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
นายทหารของหน่วยตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย
เพื่อสอบถามความเป็นอยู่พร้อมกับมอบสวัสดิการ
เพื่อบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักหน่วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
รับมอบรถจักรยานยนต์ให้กับชุดปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมคณะกรรมการในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน จว.ร.บ. ครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
จว.ร.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธร จว.ร.บ.
ประจำปี 2561 ณ ห้องเวลาดี แกรนด์บอลรูม
โรงแรม ณ เวลา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี
พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เป็นประธาน ณ สนามกีฬา ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์ USO NET พล.พัฒนา 1 ได้ทำการฝึกอบรม
การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับโฆษณา และเพื่อประชาสัมพันธ์
ตามแผนการดำเนินงานปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
ผลการปฏิบัติ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ
และจัดทำวีดีทัศน์ได้ในขั้นต้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 ผบ.ส่วนปฏิบัติ
การฯ เป็นประธานพิธีปิด "การฝึกอบรมกำลังพลก่อนออก
ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนา 1 ประจำปี
งบประมาณ 62" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีฯ และเป็น
วิทยากรประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
ราชบุรี ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี (ป่าไม้จังหวัดราชบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 บ้านโป่ง สำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ราชบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานปฏิรูป
ที่ดินราชบุรี อบต.สวนผึ้ง สภ.สวนผึ้ง และ อำเภอสวนผึ้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
ระดับพื้นที่ จว.ร.บ. ประจำเดือน ก.ย. 61 
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
โดยใช้กำลังพลของ ช.1 รอ.ที่มีขีดความสามารถ
ในการก่อสร้าง  “โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้
ปีมหามงคล” ซึ่งหน่วยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากคณะกรรมการ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รุ่นที่ 29 โดยส่งมอบบ้านที่ได้รับซ่อมแซมและปรับปรุง
ให้กับ พลทหาร จรัญ ท้าวเทียมตน
 และตรวจเยี่ยม
“โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไท้ ปีมหามงคล”
ที่กำลังดำเนินการ ณ บ้านนางทรัพย์ หนูเทศ ต.ยี่สาร
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พล.พัฒนา 1 ตรวจรับมอบ
โครงการจัดหาจักรยานยนต์ สนับสนุนชุดปฏิบัตรการ
โครงการฯ เพื่อความมั่นคงชายแดนและพิทักษ์ผืนป่าไม้
จว.ร.บ. จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบไฟฟ้า)
ณ บริเวณลานกว้าง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ หน.ฝผค.พล.พัฒนา 1
 เป็นประธานการประชุมตรวจรับมอบงานโครงการ
ปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
 ของ พล.พัฒนา 1 และ ป.1 พัน.11 รอ.
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์ USO NET พล.พัฒนา 1
จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมศูนย์ USO NET ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
เรื่อง การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับโฆษณาและ
เพื่อประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 จาก 2 วัน)
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดย พ.ท.ธวัชชัย  จันทร์วิลัย
ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน
วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
 ผลการปฏิบัติ : ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
ดูสะอาดตามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
พร้อมด้วย นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตรวจ
ความก้าวหน้าแปลงนาสาธิต ฯ โดยได้รับคำแนะนำ
ให้ปล่อยน้ำในแปลงนาออกเพื่อให้ต้นข้าวแตกกอ
และแข็งแรงขึ้น  และปลูกข้าวเสริมในจุดที่ต้นข้าว
มีความห่างมาก พร้อมทั้งตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ
ก่อสร้างโรงปลูกเมล่อน ซึ่งการปรับปรุงโรงเรือนดำเนินการ
เรียบร้อย อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบน้ำ และลวดสลิง
ถายในโรงเรือนภายในศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้
พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จว.ก.จ. โดยมี
ผช.ศจ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1 A081 (ผู้ควบคุม / บรรยาย)
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ย.
61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น และหาข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะ
ในการฝึกทหารใหม่ของหน่วย
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านให้กับกำลังพล
พลทหารของหน่วย จำนวน 4 หลัง ซึ่งปัจจุบันดำเนิน
การเสร็จแล้ว จำนวน 2 หลัง และอยู่ระหว่าง
การดำเนินการ 2 หลัง  
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจำนวน 1 หลัง คือ
พลทหาร อดิศร พิมพ์สุวรรณ์ ผลัด 1/61
สังกัด ร้อย.2 ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ณ บ้านเลขที่ 200/11 ม.7 ซอย ฉั่วฮะเส็ง
ถนน พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
สังกัด พล.พัฒนา 1 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”
ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายจิระเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี
เป็นประธาน พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรมพัฒนา 1
 A081 ผู้ควบคุม / บรรยาย
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การตอนรับ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเพชรบุรี,
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการปฏิบัติงานของ
ร้อย.ฝรพ.1 พื้นที่ จว.พ.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม การบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างกรมการทหารช่างและ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด (มหาชน) โดยมี จก.กช. เป็นประธาน
ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ตามดำริของ ผบ.พล.พัฒนา 1 ให้ ฝกร.พล.พัฒนา 1
 จัดผู้แทนหน่วย มอบเงินสนับสนุนพร้อมแจกันดอกไม้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท (ราชบุรี)
ศูนย์ช่วยเหลือคนป่วยไร้ญาติ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำกัด พร้อมทั้งมอบสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ให้กับผู้ชนะการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร  ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลคะแนนการยิงปืนภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ที่มีผลการยิงปืนชนะเลิศ
ก่อนจะเป็นประธานประชุมภายใน พล.พัฒนา 1
ประจำเดือน ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบสิ่งอุปกรณ์ให้กับกำลังพลที่รับการฝึก ฉก.904
พร้อมทั้งมอบเหรียญพระพุทธรูป "สมเด็จปฐมปัจเจกศรี
นาคราชพุทธเจ้า" ให้กับ นขต.พล.พัฒนา 1
 ณ ห้องประชุม 1  บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์​  ตรีสุวรรณ​ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุน
เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซียม จว.ร.บ. เมื่อวันอาทิตย์ที่​ 16 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ
นายทหารสัญญาบัตร เหล่า ช.
ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง
อ.เมือง จว.ร.บ. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ราชการ ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
มื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อนุภาพ  ศรีนวล ผบก.จว.ร.บ.
และคณะ ซึ่งเข้าแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
พัฒนาโรงเรียนวัดดอนตลุง ต.เกาะพลับพลา
อ.เมือง จว.ร.บ - สถานที่ : โรงเรียนวัดดอนตลุง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - การปฏิบัติ : ทำความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดแต่งกิ่งไม้,
เก็บขยะ และทำความ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์  พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ.
นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 พร้อมคณะ
ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ พล.พัฒนา 1
- การเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาสาธิต ผลต้นข้าวเริ่มใบมีสีเขียว และตั้งตัวได้  - การปรับปรุงโรงปลูกเมลอน
ติดตั้งถังน้ำ 1,000 ลิตร และก่อสร้างหลังคา - ปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้น เพิ่มเติม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ฝธก./กพ.พล.พัฒนา 1 จัดให้มีการทดสอบ
วัดประเมินความรู้นายทหารประทวนครั้งที่ 1
โดย กพ.ทบ. เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ
ด้วยระบบ E-learning  มีผู้เข้ารับการทดสอบครบจำนวน
12 นาย การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ ร่วมพิธีพางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ของ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
โดยมี จก.กช. เป็นประธาน ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ
หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมประชุมหน่วยที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (ที่มีศูนย์ศิลปาชีพ) ณ ห้องประชุม
กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. จัดการอบรม “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้กับกำลังพล นายทหาร,
นายสิบ และพลทหาร ของ ช.1 รอ. และ นขต.ช.1 รอ.
โดยเรียนเชิญ พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง นายทหารปฏิบัติการ
ประจำ มทบ.11 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ อาคาร บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
"ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ"
ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
ณ พื้นที่ บ้านห้วยน้ำขาว ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบถนนสายทาง บ.ลูโบ๊ะกายง – บ.ลูโบ๊ะฆง
และ บ.กำปงบารู – บ.ลูโบ๊ะซามา ต.ปาเสมัส
อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ.และสายทาง บ.โคกกระท่อม
ม.3 คลองระบายน้ำ 1 ขวา สาย 13 – บ.โคกไผ่
ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตามโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ
ของ จ.ว.สงขลา ระยะที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
ณ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ ต.พร่อน อ.ตากใบ จว.น.ธ.
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม     คลิ๊กที่นี่เพื่อชมวิดีโอ

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรม พัฒนา 1 A081 เป็นผู้ควบคุม อบรมเรื่อง
“พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จว.ป.ข.
โดยมี นาย บุญชัย อังสวัสดิ์ ผอ.รร.ประจวบวิทยาลัย
เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
 และ พล.ร.9 อบรมเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จว.ป.ข.
โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธาน และมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1 A081 เป็นผู้ควบคุม
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร สงครามทุ่นระเบิด (ทั่วไป)
รุ่นที่ 12 โดยมี พล.ต.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ รอง จก.กช.
เป็นประธาน ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารวายามะ
เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
 ให้การต้อนรับ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์
รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ. ซึ่งเข้าแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
(นอกที่ตั้ง) ของ ช.1 รอ. และ นขต.ช.1 รอ.
ณ บ้านโป่งกก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ประดับยศให้กับ นายสิบกองหนุน/พลเรือน
เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธานในพิธี
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

หน่วยงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.
(ช.พัน.112 ช.1 รอ.) จัดทำเวทีประชาคมก่อนเข้า
ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนน จำนวน 2 เส้นทาง ในพื้นที่
ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการซ่อมปรับปรุงถนนแบบดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติให้กับประชาชน รวมถึงรับทราบปัญหา
ต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อบต.ประศุก
โดยมีนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน
ร่วมทำประชาคมทั้งสิ้น 66 คน ผลการปฏิบัติ
ประชาชนทุกคนในพื้นที่เห็นด้วยและมีความพึงพอใจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ เสธ.กรม พัฒนา 1
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 และกำลังพล
บก.พล.พัฒนา 1 , ช.1 รอ. เข้าร่วมการฝึกแผนป้องกัน
ประเทศ กกล.ฉก.ร่วม ทภ.1 ตามแผนพิทักษ์บูรพา
ปี 2561  ห้วงวันที่ 3 - 7 ก.ย.61
ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1 โดย พล.พัฒนา 1
ได้รับมอบภารกิจในการจัดตั้ง ศบภ.ทภ.1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมงานโครงการสนับสนุน
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ช.1 รอ.(ช.พัน.112 ช.1 รอ.และ ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันทอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรบ้านหนองตาดั้ง ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธาน กิจกรรม "ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ"
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาส
ได้รับการเลื่อนยศ และได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผบ.พล.พัฒนา 1 และ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1(2)
ให้ ฝกร.พล.พัฒนา 1 ดำเนินการมอบแจกันดอกไม้
ซึ่งมีผู้นำมามอบให้กับคณะ ผบช. เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้กับ
ทางโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 6 แจกัน
เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
เกิดความสดชื่นและมีกำลังใจ
เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตแบบ
"พิทักษ์พลพิเศษ" และเงินสงเคราะห์สำหรับบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 10 ณ บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. เป็นประธาน
ในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง
(กองร้อย) ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมการออกฝึก
นอกที่ตั้ง. ของหน่วย ช.1 รอ. และ นขต.ช.1 รอ.
โดยทำการตรวจร่วมกันทั้ง 3 หน่วย
ณ ลานพื้นแข็ง ข้าง ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
เปิดโครงการ อบรมจิตอาสา 904 และศาสตร์พระราชา
โดย วิทยากรจากหลักสูตร 904 "หลักสูตรประจำ"
รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 และคณะ
นำคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้าง เพื่อตรวจรับมอบงาน
ณ เรือนแถวนายทหารประทวน และ บก.พัน.พัฒนา 1
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.วีรพจน์  สุภธีระ รอง ผบ.ช.1 รอ.(2) เป็นประธาน
ในการประชุมเพื่อจัดสรร งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่18
เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
ณ ห้องปิยมหาราชรำลึก บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ จว.ร.บ. โดยมี นายชยาวุธ  จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช 1 รอ. โดย ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนา
วัดราชสิงขร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - สถานที่
วัดราชสิงขร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ - การปฏิบัติ
 ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บขยะ
และทำความ สะอาดพื้นที่โดยรอบวัด - ผลการปฏิบัติ
ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณวัดดูสะอาดตา มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม - ผู้ร่วมกิจกรรม
น.สัญญาบัตร 8 นาย  และ น.ประทวน 45 นาย
รวมทั้งหมด 53 นาย - ผู้ควบคุม พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ชัยพันธ์ ดาวเรือง  อศจ.พล.พัฒนา 1 อบรมศีลธรรม
วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค. 61 เรื่อง "การทำบุญ
ถูกที่ ทำดีถูกทาง" ให้กับกำลังพล นขต. บก.พล.พัฒนา 1
ณ ร้อย.คม.1 กอง.สน.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรม พัฒนา 1 จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อความสามัคคี
ภายในหน่วย ตามนโยบายของ ผบ.กรมพัฒนา 1
โดยมีการจัดแข่งขันกีฬา 2  ประเภท
ได้แก่ ฟุตบอล และ ตะกร้อ
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของ
พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ รับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งแนวทาง
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ณ เขื่อนแก่งกระจาน ในการนี้ พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 ร่วมกับ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผวจ.พ.บ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
องคมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ชรินทร์ จ้อยสองสี หน.คณะทำงานอุดมการณ์ทหาร
และคณะเดินทางมาโรงเลี้ยง กรม พัฒนา 1 เพื่อตรวจเยี่ยม
การรับประทานอาหารของกำลังพล พลทหารกองประจำการ
 
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ชรินทร์ จ้อยสองสี หัวหน้าคณะทำงานอุดมการณ์
ของ ทบ. ประชุมการตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการดำเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารของ พล.พัฒนา 1 ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
  โดยมี พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ พล พัฒนา 1(1)
และคณะ ให้การต้อนรับ นำตรวจ
เมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับการสนับสนุนรถโกยตัก
จาก ช.1 รอ. ในการขุดเชื่อมต่อร่องน้ำแปลงเกษตรฯ
และวางท่อส่งน้ำลงคลองใส้ไก่เพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยง
แปลงเกษตรต่างๆ และเดินท่อน้ำหยดลงแปลงไม้ยืนต้น
เมื่อ 28-29 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
และ พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
ให้กับส่วนราชการ และประชาชน เขตดุสิต กทม.
ณ ห้องประชุม ทภ.1 โดยมี น.ส.พัชรี เอี่ยมกมลา
ผอ.เขตดุสิต เป็นประธานในพิธี,
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 A081
เป็นผู้ควบคุม
เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน
เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมงานด้านการข่าว และ
ความมั่นคงระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานเพื่อการพัฒนาโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องสบายคลายอารมณ์
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 28 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด ได้จัดการประชุม
พิจารณาเงินกู้สามัญ โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล
ผบ.กรมพัฒนา 1/ประธานกรรมการเงินกู้
เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1 (กรมพัฒนา 1)
ภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ จว.รบ. ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
โคก หนอง นา โมเดล  โดยใช้กำลังพลและ
เครื่องมือช่าง จาก ช.1 รอ. เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 โดย กรมพัฒนา 1 และ ช.1 รอ.
ได้รับการสนับสนุนรถทำเทือก (ตีดิน) จากศูนย์วิจัย
ข้าวราชบุรี มาทำการทำเทือกและปรับพื้นที่และตีดิน
ให้ละเอียดในแปลงนาสาธิต เพื่อเตรียมการ
การปักดำข้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฏา  จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมมาตรการป้องกันและลดการติดต่อซื้อขาย
ยาเสพติดในหน่วยทหาร ณ ห้องประชุม 1
บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
เปิดโครงการ "ปลูกข้าวเดือนวันแม่ เก็บเกี่ยวเดือนวันพ่อ"
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พัน.พัฒนา 1 จัดยานพาหนะ รับ-ส่ง กลุ่มแม่บ้านกำลังพล
ของหน่วย เดินทางไปสมัครจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทำความดี สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ส.ค.61
 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1  ตรวจเยี่ยม
ความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง พล.พัฒนา 1 โดยตรวจการกักเก็บน้ำในแปลงนา
ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 6 ชม. และให้ทดสอบ
สูบน้ำเข้าวันละ 2 ครั้ง และจะประสานศูนย์วิจัย
ข้าวราชบุรีนำรถมาตีดินในแปลงนาต่อไป
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ, ปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ.
บุพการี (บิดา มารดา) กำลังพล
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ฝธก.พล.พัฒนา 1 ทำการตรวจปัสสาวะ กำลังพลนายสิบ
และพลทหารในส่วนของ บก.พล.พัฒนา 1 และ
นขต.พล.พัฒนา 1 เพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะ
โดยผลการตรวจจะดำเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่ในสายงาน และ
นขต.พล.พัฒนา 1 เข้ารับการฝึกอบรมการกระจาย และ
เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จัดโดย สส. ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ส.ค. 61
ณ ห้องเรียน 2 รร.ช.กช. ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
กำลังพลได้รับความรู้เรื่อง ระบบ e-army, C4I, Virtualization Cloud และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับคณะอาจารย์ และ
นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงาน พล.พัฒนา 1  พร้อมทั้ง
ให้นโยบายเป็นแนวทางรับราชการต่อไป
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ผบช. ให้การต้อนรับคณะ นนร. ชั้นปีที่ 5
ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานตามหน่วย
ทหารพื้นที่ ทภ.1 ( พล.พัฒนา 1 )
เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ก่อนสำเร็จ
การศึกษาออกไปรับราชการ
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 และ
รอง ผบ.กรม พัฒนา 1  (1,2) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า
การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1  โดยติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ขนาด 5 แรง พร้อม
ระบบท่อเพิ่มเติม อีก 1 จุด เพื่อสูบเข้าแปลงนา พร้อมทั้ง
ประสานศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีเพาะกล้าข้าวพันธุ์ กข 43
(ข้าวดรรชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนัก) ปัจจุบัน
ต้นกล้าสูงประมาณ 12 ซม. ซึ่งจะพร้อมนำมาปักดำได้
ประมาณต้นเดือน ก.ย.61 และตรวจเยี่ยมแปลงพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.ภาณุพงษ์ จุนปาน ฝอ.2 ช.1 รอ. และ
พ.ต.ประจวบ ห้องริ้ว ผบ.ร้อย.บก.ช.1 รอ.
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดงาน
"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการ
เกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field day)"
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 และ เขตที่ 6
โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
อ.โพธาราม จว.ร.บ.เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. โดย ร้อย.บก.ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม
จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาวัดห้วยตะแคง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
โดยมี พ.ต.ภาณุพงษ์ จุนปาน ฝอ.2 ช.1 รอ. เป็นผู้แทน
ผบ.ช.1 รอ.เข้าร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร
4 นาย, น.ประทวน 30 นาย, พลทหาร 15 คน,
ครูและนักเรียน 38 คน, ประชาชนจิตรอาสา 40 คน
รวมทั้งหมด 127 คนผู้ควบคุม พ.ต.ประจวบ ห้องริ้ว
ผบ.ร้อย.บก.ช.1 รอ เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.พัฒนา 1 โดย กรม พัฒนา 1 ,ช.1 รอ.และ ศูนย์วิวัฒน์
พลเมืองได้ร่วมดำเนินการติดตั้งปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า และวางท่อ
เพื่อสูบน้ำจากบ่อเข้าแปลงนาสาธิต และแปลงเกษตรจุดอื่นๆ
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ทวี ใยยะธรรม ฝอ.5 กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
พล.พัฒนา 1 ร่วมโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ
ณ วัดมมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ. นำกำลังพล
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พัฒนาวัดทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
พร้อมคณะ ลงตรวจพื้นที่ปลูปป่า ตามโครงการกองทัพบก
อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาร พระราชปณิธานฯ ครั้งที่ 2
 ณ พื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
บ.ห้วยน้ำขาว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด กองทัพภาคที่ 1
ภาคตะวันตก จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาใน
หัวข้อ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย”
และจัดการแสดงของนักเรียน โรงเรียนคงคาราม ให้กับ
ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคงคาราม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.สีหเดช ดีสนธิโชติ
รอง ผอ.รมน.จว.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 A081
เป็นผู้ควบคุม เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และ ประธานชมรม
แม่บ้านทหารบก ช.1 รอ. ร่วมส่งแม่บ้านกำลังพลของหน่วย
และแม่บ้านศูนย์ตัดเย็บสายบ่าวาโก้ ช.1 รอ. เดินทางไป
สมัครโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี สนองพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง
สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุม คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 ชุดที่ 16/2561 ครั้งที่ 9 ประจำเดือน ส.ค.61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ
และประชาชนจิตอาสา จว.เพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยมี นาง ฉัตรพร ราษฎร์สดุดี ผวจ.เพชรบุรี
เป็นประธานในพิธี, พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
A081 เป็นผู้ควบคุม เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ผบ.ช.1รอ.และเสธ ช.1รอ. ได้เข้าพบ น.อ. ไชยสิทธิ ใจดี
 (ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)) เพื่อประสานเรื่องการเคลื่อนย้ายรถขุดตักสะเทินน้ำ-สะเทินบกกลับที่ตั้งใน พัน.ฝึกส่วนหลัง
กบช.ทม.รอ.พร้อมให้ข้อมูลยานพาหนะ (รถลากจูง) ของ
หน่วยทหารช่างพร้อมเสนอแนะในการเคลื่อนย้ายกลับโดย
ใช้รถลากจูงของทหารช่าง-และเวลา 1330 ผบ.ช.1รอ.,
เสธ.ช.1รอ.และผบ.ช.พัน1 พล.1รอ.ได้ไปตรวจการฝึก
ปฏิบัติงานที่คลอง2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมให้คำแนะนำ
ในการปฏิบ้ติงานและได้ร่วมกันวางแผนการเคลื่อนย้าย
เครื่องมือกลับ ใน23ส.ค.61
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 อง ผบ.กรม พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ กรมหม่อนไหม
และ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
ซึ่งเข้ามาติดตามการดำเนินงานศิลปาขีพ การสาวไหม
การทอผ้าไหม ผ้าจก และผ้าปัก ของสมาชิกศิลปาชีพ
ในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ กรม พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจ
ความเรียบร้อยเตรียมการต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5
ที่จะมาศึกษาดูงานในวันที่ 23 ส.ค.61
ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
เลียบคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมโครงการ
หัวใจสัญจรเพื่อทหารครอบครัวและประชาชน ครั้งที่ 9
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความพร้อม
ของกำลังพล และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ยานพาหนะ
ยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมรับคณะ นนร. ชั้นปีที่ 5
ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 ส.ค. 61
ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด จัดการประกวด
นักลงทุนมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ห้วง พ.ค. - มิ.ย.61
โดยมี พ.ท.ธนิศร ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประกวดฯ และได้มีการเยี่ยมชมกิจการผู้เข้ารับ
การประกวด ในครั้งนี้
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับส่วน
ราชการ และประชาชน เขตบางขุนเทียน กทม. ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบธนบุรี โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
ผอ.เขตบางขุนเทียน เป็นประธานในพิธี โดยมี
พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้ควบคุม/
บรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 ช.พัน.52 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สาขาสังคมศึกษา) ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงาน
การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
“ครัวชุมชนเศรษฐกิจคนพอเพียง” และช้างดำเมล่อนฟาร์ม
ณ ช.พัน.52 ช.1 รอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.พัฒนา 1
จำนวน 3 นาย ได้แก่

1.พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล หมายเลข A081
2. พ.ต.กรกช บุญตนาชัย หมายเลข A076
3. ร.อ.วิศรุต เรืองศรี หมายเลข A077
จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ เรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ
และประชาชนจิตอาสา อ.สวนผึ้ง โดยมี นายฑรัท
เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (นอกที่ตั้ง) ของ กรม พัฒนา 1
และ นขต.กรม พัฒนา 1 ประจำปี 2561
ณ ชุดปฏิบัติการที่ 4 ต.สวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (นอกที่ตั้ง)
ของกรมพัฒนา 1 และ นขต.กรมพัฒนา 1 ประจำปี 2561
ณ ชุดปฏิบัติการที่ 4 ต.สวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.นิคม  ธรรมนารถสกุล รอง ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
นำกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วย
หัวใจ " พัฒนาวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมือง
จ.ราชบุรี - สถานที่ : วัดโสดาประดิษฐาราม
- การปฏิบัติ : ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บขยะ,
กำจัดวัชพืชในบ่อน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัด
- ผลการปฏิบัติ : ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณวัดดูสะอาดตา มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย กำลังพลและประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมและยินดีที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน  เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม - ผู้ร่วมกิจกรรม : น.สัญญาบัตร 4 นาย,
น.ประทวน 24 นาย, ประชาชนจิตอาสา 10 คน รวมทั้งหมด
38 นาย - ผู้ควบคุมพ.ท.นิคม  ธรรมนารถสกุล
รอง ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ประธานประชุม
เตรียมการต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่จะเดินทางมาดูงาน
หน่วย พล.พัฒนา 1 ในวันที่ 23 ส.ค.61
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ร.ท. ฉัตรชัย  ไทยใหญ่
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 2
บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 รับมอบเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้า และเงินสนับสนุนหน่วย พล.พัฒนา 1
จาก พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม และประสานการจัดชุด
สวัสดิการเคลื่อนที่ สก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ สัมมาขันธ์ ผอ.ศซบ.ทบ.
และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วย พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 15 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 ให้การต้อนรับ
พ.อ.ฉัตรชัย กัณหะกาญจนะ ผอ.กสพ.สปบ.กพ.ทบ.
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการช่วยเหลือ
กำลังพล ทบ. ณ บก.ช.1 รอ.
เมื่อวันพุธที่ 15 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 เข้าร่วมการประชุม
เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่ (การก่อสร้างเกือกม้า และการก่อสร้างอุโมงค์ ) โดยมี
นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.รบ. เป็นประธานฯ พร้อมกับ
หน.ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
โดยจะมีการประชุมชี้แจง โดย บริษัทผู้รับเหมา
อีกครั้ง ในวันที่ 29 ส.ค. 61
ณ สถานีรถไฟโพธาราม อ.โพธาราม จว.ร.บ.
 เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน กรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล
เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ร.อ.ธเนศ  จันทกลิ่น
รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท. ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1  พร้อมด้วย
คุณพรนภัส  ลิ่มมั่น ภริยา  ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือ
กำลังพลที่พิการ ปลด ทุพพลภาพ ของ กพ.ทบ.
และมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับกำลังพล
ณ บ้านพักนายทหารประทวน ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีสถาปณา มทบ.14
ณ บก.มทบ.14 จว.ชลบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธาน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
"ปั่นปลูกป่า" และร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม สงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด
ประจำปะ 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ เรือนจำกลางราชบุรี ม.๖
ต.นำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1  และคณะฯ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 ส.ค.61 ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
อุปสมบท โครงการอุปสมบทหมู่ 87 รูป เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธาน ณ ศาลา 100 ปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นำกำลังพล เข้าร่วมทำกิจกรรม  จิตอาสา
“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนตลุง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย คุณศยามล
กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.1 รอ.,
คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพลและมวลชน
ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
พัฒนาวัดเขางูสันติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ วัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก
อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 ส.ค.61 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1) ร่วมคณะ
รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์
ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี
ในโอกาสเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ณโครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ประดับยศและเป็นผู้ประดับยศให้กับ นายสิบกองหนุน
เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561
โดยมี พล.ท.จักรชัย  โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธาน
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชืนีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมฯ
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์  ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1
ให้การต้อนรับ พ.อ.คณธัช  มากท้วม รอง เสธ.ทภ.1
ในโอกาสเดินทางตรวจงบความต้องการงบประมาณกลุ่มงบ
งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ตามกลุ่ม
งบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตาม
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จว.พ.บ.
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ หอประชุม
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
วันสถาปนา ช.11 พัน.111 โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
จก.กช. เป็นประธาน ณ บก.ช.11 พัน.111
เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ของ พล.พัฒนา 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้า พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 7 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของ พล.พัฒนา 1
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 7 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน
ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 7 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 131 ปี
และงานรั้วแดงกำแพงเหลือง (เฉพาะพิธีมุทิตาจิต)
ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธี ณ รร.จปร. จว.น.ย.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (2)
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมการแก้ปัญหากรณี
กลุ่มราษฎรชาวกระเหรี่ยงบุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติบ้านวังโค ครั้งที่ 2/2561
โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง.ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 3 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (1)
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการปรับพื้นที่ของ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1
โดย กรม พัฒนา 1 และ ช.1 รอ.
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงฯ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 3 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1  พร้อมด้วย
พ.ท.ณัฐพงษ์  เสริมสุข หน.ฝกร.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมีนายนายวิสิษฎ์  พวงเพชร
รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ศาลากลาง จว.ร.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เสน่ห์ ไชยมงคล เป็นผู้แทน ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ณ หอประชุม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1
ร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ครบรอบปีที่ 131 โดยมี พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช.
เป็นประธาน ณ บก.ช.11 และอาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค
ค่ายบุรฉัตร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
การบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่
9 โดย พล.พัฒนา 1 และเหล่ากาชาด
จังหวัดราชบุรี ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อ
วันอังคารที่ 31 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรมพัฒนาที่ 1 /วิทยากร
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1 /61
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ประตูวิเศษไชยศรี และถวายงานการดูแล ปชช.
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 ก.ค.61 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะฯ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61
โดยมีนายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา  จินเลิศ เสธ.กรมพัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 ก.ค.61 โดยมีนายชยาวุธ  จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา ๑ เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา ๑ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับญาติผู้ป่วย) โดยมีนายชยาวุธ
จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน กาชาดจังหวัดราชบุรี และสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ
โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ” โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ยุทธศักดิ์ สุวรรณภา ฝอ.3 ช.1 รอ. ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
28 กรกฏาคม 2561 โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ต.สมเดช  วรุณศรี ฝอ.1 กรม พัฒนา 1 ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารฝ่ายแผนและโครงการ พัน.พัฒนา 1 ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธานฯ
ณ หน้าพระมหาธาตุ (พระปรางค์)
วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ รอง ผบ.ช.1 รอ.(2) ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดอมรินทราราม(ธ) อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ท.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษาผู้บัญชาการกองพล
พัฒนาที่ 1 ร่วมกับ ชุดชป.ในพื้นที่,ฉก.ทัพยาเสือ,และ
ผู้นำท้องถิ่น มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี นาย ชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และคณะ
นายทหารของหน่วย  นำกำลังพลชุดจิตอาสา ช.พัน.112
ช.1 รอ. เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ
 “บวร”  (บ้าน วัด โรงเรียน ) โดยเข้าดำเนินการปรับปรุงทาสี
อาคารห้องน้ำให้กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. และคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมส่งมอบบ้านพักใน “โครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย
เทิดไท้ ปีมหามงคล” ให้กับบ้านนาง สุกัญญา กุลสนาวงศ์
บ้านเลขที่ 105/5 หมู่ 11 ต.คูบัว อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.จาตุรนต์ ตรีสุวรรณ นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือ
สายทหารช่าง ช.1 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป โดยมี นาย วิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธี ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โดยนิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี รับถวายเทียน
พรรษา จำนวน 9 วัด ณ วัดนาหนอง อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ศุภัฑฒวีร์ ประเทืองทินนวัช รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 (2)
เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 ณ อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดยมี
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 เป็นประธาน
ณ ศาลา 100 ปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เป็นผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดไท้ องค์ราชัน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 66 พรรษา ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง
จ.ราชบุรี โดนมีนายบรรพต จันทรวงษ์
นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ชีระชัย พึ่งยอด ฝอ.3 ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นผู้แทน
พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์แม่กลอง
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความ
พอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณคลองบางสองร้อย
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ร.บ.  โดยมี
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)
เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ
เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมโครงการจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา
โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน
ณ ที่ว่าการ อ.ดำเนินสะดวก จว.ร.บ
เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา โดยมี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
กองพลพัฒนาที่ 1 และคณะแม่บ้านฯ ร่วมกันจำหน่ายสินค้า
ลดราคา ร้านแบ่งปัน ณ บริเวณสนามเด็กเล่น
กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
ค่ายบุรฉัตร เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. ได้จัดกิจกรรมโครงการลานกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรณรงค์
ให้กำลังพลและครอบครัวตระหนักถึงภัยที่เกิดจากยาเสพติด
เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพติด  โดยมี ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สนามฟุตบอล
หน้า บก.ช.พัน.52 ช.1 รอ. เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดราชบุรี
โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ฝกร.พล.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการตามดำริ ผบ.พล.พัฒนา 1
โดยนำดอกไม้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ-เมืองราช
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้เข้ารับการรักษา
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ดำเนินการ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค/เงินช่วยเหลือบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษ, ภรรยากำลังพลตามโครงการปันน้ำใจสู่
คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ทบ., บุพการี(บิดา มารดา)กำลังพล
และบุตรของกำลังพลที่ประสบอุบัติเหตุ
ณ บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 มอบข้าวสาร
ให้กับกำลังพลและหน่วยขึ้นตรง ณ บก.พล.พัฒนา 1
รวมจำนวน 1,464 ถุงๆ ละ 5 กก.
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เนื่องในโอกาส
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กองพลพัฒนาที่ 1 ครบรอบปีที่ 29
เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 ซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ
การจัดงานวันสถาปณา พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 29
ณ บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
ได้นำกำลังพลเข้าสมัครประชาชนจิตอาสา ในโครงการ
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “
ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1 เยี่ยมกำลังพล
และ ให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมาสมัครจิตอาสา
และ แสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับพระราชทาน
หมวกสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลือง
ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 1 ครบรอบปีที่ 30
โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 บก.ทน.1
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
ตามคู่มือพระราชทาน ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ
และพลทหาร ในส่วนของ บก. และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ณ บ่อน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ม.2
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 กรม พัฒนา 1 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เทิดไท้องค์ราชัน "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา
ณ บริเวณวัดท่าราบ และบริเวณคลองตาคต
ม.7 ต.บางแพ  อ.บางแพ จว.รบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีวันสถาปณา กองพันพัฒนาที่ 1
ครบรอบปีที่ 29 ณ บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมประชุมแนะนำการขายสินค้ารวมทั้งการสั่งสินค้า
และการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ
โดยมี พ.อ. ไกรภพ  ไชยพันธุ์ รอง เสธ.ทภ.1 เป็นประธาน
ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในหน่วย ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 ประจำเดือน ก.ค.61
ณ ห้องประชุม 2 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงอาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร
สัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ และการซ่อมบำรุงถนนภายใน
พล.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 พร้อมด้วย
นายนเรศวร์ วัฒนวงศ์ ผอ.ชลประทาน และนายปรีชา
เริ่มภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์ เข้าร่วมประชุม
เรื่องบริหารจัดการตลาดนัดจอแจ ณ ศาลาเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา หมู่ที่ 7
ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีพ่อค้า แม่ค้า
ร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย
พร้อมยุทโธปกรณ์ (รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว) เข้าร่วมการ
ซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย 2 ประเทศ 4 ฝ่าย
( ทบ., ปภ., กองทัพประชาชนลาว และ กรมสังคมสงเคราะห์
สปป.ลาว ) และเตรียมการเข้าร่วมการฝึกบรรเทา
สาธารณภัยในกรอบของอาเซียน (ARDEX)
ตั้งแต่ 5 – 14 ก.ค. 61 ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย
อาฟเตอร์ (AFAR) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.พ.บ.
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 จัดการฝึกเพิ่มพูนลักษณะทหาร
ตามแบบฝึก (คู่มือพระราชทาน) ให้กับกำลังพลนายทหาร
และนายสิบ ณ บริเวณด้านหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.พัน.52 ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ณ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก ช.1 รอ.
 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานตรวจความต้องการงบประมาณกลุ่มงบงาน
ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ตามกลุ่มงบงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี 2561
ของกำลังพลในสังกัด ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ
กองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
มอบเงินรางวัลชมเชยการแข่งขันกองทหารเกียรติยศให้แก่
ช.พัน.52 ช.1 รอ. โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1
ผู้แทน พล.พัฒนา 1 เข้าประชุมการแก้ปัญหากรณี
ราษฎรชาวกะเหรี่ยง(วังโค)บุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารราชบุรีเกมส์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ร.บ.เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ พ.ต.พิสุทธิ์ ทองสุกใส
ณ ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(1)
เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 /ผบ.กกล.รส.จว.ร.บ.
(พล.พัฒนา 1) ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
บ.แว็กกาเบจรีไซค์เคิล ณ ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พล.พัฒนา 1 จำกัด และชุด IT
Teams ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ และภูมิทัศน์โดยรอบ
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้า กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ จว.ร.บ. ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.๒ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ "ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน
พระราชปณิธานฯ" ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ครั้งที่ 1
ณ พื้นที่บ้านหวายน้อย ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ ผบ.ช.1 รอ. พร้อมด้วย
คุณศยามล กิจประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
ช.1 รอ. เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ " กองทัพบก
อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ "
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ พื้นที่ ราชพัสดุ บ้านพุตะเคียน
หมู่ 8 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จว.ร.บ. โดยมี หน.ส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ครูและ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ จว.ราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ แหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานพิธีปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจความพร้อมของกองร้อย
บรรเทาสาธารณภัย ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1
 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปณา
พล.พัฒนา 1 ครบรอบปีที่ 29
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2)
และคณะ ตรวจความพร้อมในพิธีปลูกป่าตาม
โครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาร
พระราชปณิธานฯ ณ บ.หวายน้อย ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.พัฒนา 1 จัดการฝึกเพิ่มพูลลักษณะทหาร ตามแบบฝึก
(คู่มือพระราชทาน) ให้กับกำลังพลนายทหาร และนายสิบ
ในส่วนของ นขต.บก.พล.พัฒนา 1 ครั้งที่ 1
ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับส่วนราชการ/เอกชน ในพื้นที่
จว.ราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำ คลองบางสองร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันตก
ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จว.ราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.6
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา  เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ประชุมเตรียม
การจัดงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณคลอง
บางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธารม จว.ร.บ.
ณ ห้องสบายคลายอารมณ์ บก.พล.พัฒนา 1 
เมื่อวันอังคารที่ 3 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง.ผบ.พล.พัฒนา 1
ตรวจการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงอาคารภายใน
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตามนโยบายของ ผบ.พล.พัฒนา 1
และงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยงานทหาร
ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์ ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1
ลงพื้นที่เตรียมการจัดโครงการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำคลองบางสองร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ บริเวณคลองบางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ลงพื้นที่
ตรวจความเรียบร้อย กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์ม
สุกรในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี
ณ แหล่งน้ำสาธารณะบ้านดอยดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมงาน
วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 11 ครบรอบปีที่ 116
โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน ณ บก.มทบ.11
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับ  บริษัท สามารถ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดทำโครงการ
ประชารัฐ โดยการรับซื้อสัปปะรด จำนวน 7 ตัน ในราคา
ก.ก.ละ 5 บาท จาก อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสัปปะรด เพื่อนำไป
แจกให้กับพนักงานและประชาชน (บริษัท สามารถคอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร ซอฟแวร์ปาร์ค
แจ้งวัฒนะ  นนทบุรี ) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความคืบหน้า
การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
(บ่อน้ำสาธารณะ) โดย พัน.พัฒนา 1 ได้ดำเนินการรับเชื้อ
จุลินทรีย์ จำนวน 21,000 ลิตร จากสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำมาใส่ลงในบ่อที่ 5
(บ่อเติมอากาศ) และดำเนินการนำเชื้อจุลินทรีย์ลงบ่อบำบัด
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อดูความใสของน้ำ
ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน
ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 (2)  เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
และผ้าทอราชบุรี  ณ  ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
อ.เมือง จว.ร.บ. โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน
 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี
เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ
รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ณ บริเวณคลองชลประทาน ม.11 บ.ดอนโพ ต.บ้านสิงห์
อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กิตติ คงหอม รอง ผบ.ช.1 รอ.(1) ผู้แทน
ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ร.บ. เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา จว.ร.บ.
เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กรม พัฒนา 1
ติดตามการเจริญเติบโต ของ ต้นกล้วยและต้นอินทผลัม
พร้อมทั้งได้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์
เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์สังกัด พล.พัฒนา 1 และ
พล.ร.9 จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ
เรื่อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยให้กับกำลังพลในส่วนของกำลังพลสังกัด บก.พล.ช., คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดป้อมแก้ว
, คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
วัดประทุม  ณ อาคารบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง
จว.ร.บ. โดยมี พล.ต.มงคล รัตนจันทร์ ผบ.พล.ช. เป็น
ประธานในพิธี 
โดยมีผู้รับการฝึกเป็นผู้บรรยาย
พ.อ.มนิต  ศิริรัตนากูล  ผบ.กรมพัฒนา 1 
A071
(ผู้ควบคุม / บรรยาย)
ละคณะผู้ร่วมบรรยายอีก 6 ท่าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ หน้าพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
อ.เมืองราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
สอบสัมภาษณ์ การสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน
เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น ( จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ)
และ ส.อ. เป็น จ. ) ภายใน พล.พัฒนา 1
ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ควบคุมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเลื่อนขึ้น
ครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น (จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ) และ ส.อ.
เป็น จ.) ภายใน บก.และ นขต.บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ช.1 รอ. จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง ปลูกป่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
ณ พื้นที่ราชพัสดุบ้านพุตะเคียน ต.แก้มอ้น จว.ร.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ธนาคารขยะ พล พัฒนา 1 (กรม พัฒนา 1)ได้รับซื้อขยะ
รีไซเคิลภายในค่ายศรีสุริยวงศ์ ในห้วงเดือนมิถุนายน ได้
จำนวน 340 กิโลกรัมโดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการ 500 คน และ 18 หน่วยงานโดยได้นำขยะรีไซเคิล
ไปจำหน่ายให้กับ ร้านรับซื้อของเก่า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธวัชชัย   จันทร์วิลัย  ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ.
นำกำลังพล 1 กองร้อย เข้าทำการแข่งขันกองทหาร
เกียรติยศสำหรับรับเสด็จ ฯ  ร่วมกับวงดุริยางค์ของ มทบ.16
ในส่วนของ ทภ.1 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 และคณะ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ พื้นที่ อ.ปากท่อ และ อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เข้าชม
การแข่งขันทหารกองเกียรติยศสำหรับรับเสด็จฯ ของ
กองทัพภาคที่ 1 ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยม
เกษตรกรที่นำสับปะรดไปจำหน่าย ณ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน"
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 ประชุม
เตรียมการจัดงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบาง
สองร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณคลอง
บางสองร้อยฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ธรรมเสน อ.โพธารม จว.ร.บ.
ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1
เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561
ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลหน้า บก.พัน.พัฒนา 1
เมื่อวันพุธที่ 27 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตต์แด่พระสงฆ์ ประจำปี 2561
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่
อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 
ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร ณ บ่อน้ำสาธารณะ
บ้านดอยดิน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย. 61

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.เวชศักดิ์  ขันธอุบล เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การอบรมศีลธรรมทหารประจำเดือน มิ.ย.61 โดยนิมนต์
พระมหาภูมิชาย อัคคปัญโญ (ปธ.๙) วัดเขาวัง จว.ร.บ.
เป็นองค์บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง
"การดำรงตนในแนวทางที่ถูกต้อง"
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 92 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91
พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมฺพรมหาเถร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว เป็นประธาน ณ วัดลาดเมธังกร
ต.บางป่า อ.เมือง จว.ราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ รอง เสธ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
การประชุมตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ(WAR ROOM) บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.คณธัช มากท้วม รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
หัวหน้าคณะชุดตรวจที่ 2 เดินทางมาตรวจการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 ตามนโยบาย ของ แม่ทัพภาคที่ 1
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 112
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาชุมดง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้นำ
สับปะรดมามอบให้ กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน
พล.พัฒนา 1 จำนวน 400 ลูก โดยได้แจกจ่ายดังนี้

1. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 1 จำนวน 100 ลูก
2. โรงประกอบเลี้ยงอาหาร กรมพัฒนาที่ 1 จำนวน 50 ลูก
3. กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพัก
ค่ายศรีสุริยวงศ์ จำนวน 100 ลูก

4. ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61

 คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.อ.สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1 เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการประกอบกิจการ โรงงานของ บริษัท
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2561
โดยมี นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รอง ผวจ.ร.บ. เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พล.พัฒนา 1 จำกัด ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พ.ท.ธนิศร  ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงคุณภาพบ่อน้ำสาธารณะ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายนอก และภายใน, เครื่องเติมอากาศ ขนาด 7.5 แรงม้า
จำนวน 4 เครื่อง (บ่อที่ 5 บ่อเติมอากาศ) ณ บริเวณ
แหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดอยดิน ม.2
ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จว.ร.บ.
 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย.61
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 เป็นประธานในการอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมันม่วงญี่ปุ่น
ณ อาคารเอนกประสงค์ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จว.ร.บ.
ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ร.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คุณจิระพร  เปรมนิรันดร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
พล.พัฒนา 1 ร่วมงานเลี้ยงเนื้องในวันสถาปนา
เหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143
โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นป