เรารับแจ้งเวปหมิ่นสถาบันฯ, กลุ่มต่อต้านฯ และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในชาติ โทร.0865330539

 

พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง

สวนสนประดิพัทธ์

ท่องเที่ยวกองบิน 5 อ่าวมะนาว

พระราชวังบ้านปืน

ตลาดน้ำกองถ่ายสุรสีห์

ศาลารอยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลตำรวจ

แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบ ทบ.

เตรียมสอบรับราชการในกองทัพ

ตัวอย่างข้อสอบเข้า เตรียมทหาร

รวมข้อสอบพนักงานราชการ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ พล.พัฒนา 1

ศูนย์การเรียนรู้ฯ มทบ.16

ศูนย์การเรียนรู้ฯ บก.ทท.

ศูนย์การเรียนรู้ กส.ทบ.

ศูนย์การเรียนรู้ นพค.36 สนภ.3
นทพ
.

จองเที่ยวบินการบินไทย

สายรถประจำทาง อสมก.กทม.

ตารางการเดินรถ BTS

ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ

ตรวจสอบการเดินทาง
ทุกประเภทTransit Bangkok

ตารางการเดินรถโดยสาร
ระหว่างจังหวัด

ราคาน้ำมันประจำวัน

ราคาทองคำประจำวัน

ราคาผักผลไม้

ราคาข้าวประจำเดือน

ชำระภาษีออนไลน์


 

หน้าที่ของกลุ่ม IT Teams กองพลพัฒนาที่ 1
         พวกเรามีหน้าที่สืบค้นข้อมูลข่าวสาร รับแจ้งเวปหมิ่นสถาบัน, กลุ่มต่อต้านฯ และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในชาติ ดังนั้นหากพวกท่านพบเห็นบุคคล หรือกลุ่มคนเหล่านี้สร้างเวปไซต์, โพสข้อความ หรือมีผู้กระทำผิดตามที่กล่าว ท่านสามารถแจ้งได้ตามช่องทางที่เราแนะนำ ทั้งทาง Line, Facebook, E-mail และ Twitter รวมถึงโทรศํพท์ตามช่องทางการแจ้งคอลัมน์ด้านซ้ายมือของท่าน มาเถอะครับมาร่วมกันทำให้ประเทศไทยสงบสุข และน่าอยู่ในสายตานานาชาติ ........
................................................................................................

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์

          โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์   (อ่านต่อที่นี่.....)
 
................................................................................................

             ประวัติศาสตร์ ช่วยให้เรียนรู้เรื่องราวจากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนในปัจจุบัน องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการศึกษาประวัติศาสตร์ จะทำให้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหานั้นๆได้ เป็นวิชาที่สอนให้เรามองอะไรแบบรอบด้าน หลายมุมมองโดยใช้หลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลประกอบ มากกว่ามองอะไรเพียงมุมมองเดียว
  (ดาวน์โหลดหนังสือไว้อ่านที่นี่ .....)
 
 (ชมวีดีทัศน์ที่นี่ .....)
  
44 ครั้ง ไทยรบพม่า ฉบับการ์ตูน
 
................................................................................................

            ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานาธิบดี ปาร์คจุงฮี แห่งเกาหลีใต้ ได้มีคำสั่งให้จัดสร้างอนุสาวรีย์เชิดชูวีรกรรมทหารไทยขึ้น ที่ตำบลอุนชอน (Unchon-ri) จังหวัดโปวอน (Pochon-kun) มณฑลเกียงกี(Kyonggi-do) ทางทิศเหนือของกรุงโซล เพื่อเป็นเกียรติ และรำลึกถึงคุณความดีของทหารไทย ที่เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตปฏิบัติการรบร่วมในกองบัญชาการสหประชาชาติในสงครามเกาหลี  (อ่านต่อที่นี่....)
 
...............................................................................................


ชมการ์ตูนพระมหาชนก

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองการสัสดี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร

เกณฑ์ทหารอย่างไรเมื่ออยู่ต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร

รักษาดินแดน (รด.)

พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในฯ 2551

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  2547

รัฐธรรมนูญฯ(ฉบับชั่วคราว) 2557

ข่าวรับสมัครสอบเป็นข้าราชการทหาร

สมัครสอบออนไลน์ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก

สมัครสอบออนไลน์ กองทัพอากาศ

สมัครสอบออนไลน์ บก.กองทัพไทย

สมัครสอบออนไลน์วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ

สมัครสอบออนไลน์วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ

สมัครสอบออนไลน์วิทยาลัยพยาบาล
ทหารบก

โปแรแกรมเก็บข้อมูล DropBox

โปรแกรมแต่งภาพ Photoscape

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี

โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

โปรแกรมคำนวณค่าน้ำ

โปรแกรมค้นหาและคำนวณระยะทาง

โปรแกรมค้นหาเส้นทาง

โปรแกรมบริการประชาชน กรมที่ดิน

โปรแกรม skype โทรฟรีผ่านเน็ท

 

กลุ่มข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองพลพัฒนาที่ 1
ค่ายศรีสุริยวงศ์ จว.ราชบุรี โทร.0865330539